Algemene voorwaarden

Artikel 1. Ondernemingsgegevens 

Deze webshop is eigendom van Het Slaaphuis, met maatschappelijke zetel te 9810 Nazareth, Drapstraat 139, België. 

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die is geplaatst op de webshop van Het Slaaphuis. Het Slaaphuis heeft het recht om deze algemene verkoopsvoorwaarden ten allen tijde te wijzigen door het publiceren van een nieuwe versie. 

 

Artikel 3. Het aanbod 

De geleverde producten zijn uitsluitend bestemd voor particulier gebruik.

Het aanbod bevat een gedetailleerde omschrijving van de aangeboden producten. Wanneer Het Slaaphuis gebruik maakt van afbeeldingen, kunnen deze licht verschillen van het werkelijke product, dit op basis van kleur en grootte. Het Slaaphuis is in geen geval aansprakelijk in geval van materiële fouten, zetfouten of drukfouten in de omschrijving van de aangeboden producten.

 

Artikel 4. Omschrijving van de te leveren goederen 

De goederen worden geleverd zoals aangegeven op de bestelbon of op de voorzijde van de factuur.

 

Artikel 5. Verzending en levering 

Leveringstermijnen worden steeds vermeld bij het product, maar zijn louter ter informatie en nooit bindend tenzij uitdrukkelijk anders tussen Het Slaaphuis en koper is overeengekomen. De leveringstermijnen worden in de mate van het mogelijke gerespecteerd. Elke vertraging in de uitvoering kan in geen geval aanleiding geven tot boetes, schadevergoeding of beëindiging van de overeenkomst. Het Slaaphuis is niet verantwoordelijk voor vertragingen van leveranciers of transportfirma’s waarmee samengewerkt wordt.

Het Slaaphuis is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuiste en/of onvolledige gegevens verstrekt door de koper. Foutieve leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten die ten laste zijn van de koper.

Wanneer de koper een wijze van levering verzoekt die afwijkt van de aangeboden leveringswijze door Het Slaaphuis, dan zullen de eventuele supplementaire kosten worden doorgerekend aan de koper.

 

Artikel 6. Controle na levering 

De koper is verplicht de producten onmiddellijk na levering te controleren op eventuele fouten en/of schade. De koper kan geen gebruik maken van vervangingen of herstellingen wanneer het product door de koper foutief gemonteerd of gebruikt werd, alsook door verkeerd onderhoud of onjuiste aanpassing van de producten.

In geval van schade of indien de levering niet overeenkomt met de bestelling, dient de koper Het Slaaphuis meteen te informeren via mail of telefonisch contact en dit binnen een termijn van zeven werkdagen, te rekenen vanaf de ontvangst van het product/de producten. In zo'n geval zal Het Slaaphuis ter vervanging nieuwe identieke producten leveren of het factuurbedrag terugbetalen aan de koper. Indien de schade of onjuistheid van de bestelling niet binnen deze termijn gemeld wordt, heeft Het Slaaphuis het recht om een omruiling of terugbetaling te weigeren. 

 

Artikel 7. Betaling van de goederen

Op de webshop van Het Slaaphuis staan alle prijzen in euro, inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Ons transport geldt enkel binnen België en wij zijn genoodzaakt om hier kosten voor in rekening te brengen. Deze verzendkosten bedragen €5,95 bij een bestelbedrag onder €50. Wanneer de koper voor meer dan €50 producten bestelt, zullen de kosten voor rekening van Het Slaaphuis genomen worden. 

Wanneer de koper naar 'de winkelmand' gaat, zal hij de kost van het product zien, samengeteld met de verzendkosten. Wij nemen dit aan als 'goedkeuring en aanvaarding' van de verzendkosten.

Wij kunnen enkel betaling via de betaalmodules op onze website aanvaarden.

 

Artikel 8. Retourneren

Wanneer de koper niet tevreden is van de ontvangen goederen, dan kan hij deze terugsturen binnen de 14 dagen na ontvangst, op voorwaarde dat de artikelen niet gebruikt zijn, dat ze volledig zijn en in hun originele verpakking. Elk hoofdkussen wordt door ons om hygiënische redenen in een extra, gesloten beschermsloop verpakt. Hoofdkussens kunnen dan enkel ook retour worden genomen indien de beschermsloop niet werd geopend. In toepassing van artikel VI.53, lid 1, 5* van het Wetboek Economisch Recht (WER) kan de consument het herroepingsrecht waarin artikel VI.47 WER voorziet, niet uitoefenen indien na verzending de verzegeling verbroken is, bij goederen die verzegeld zijn om reden van gezondheidsbescherming en hygiëne. Het recht om bestellingen te annuleren en goederen terug te sturen is niet van toepassing op op maat gemaakte artikelen. De verzendkosten van retourneringen zijn voor de koper. 

Het Slaaphuis heeft het recht om te wachten met terugbetalingen tot zij de geretourneerde goederen ontvangen hebben. Wij garanderen dat de koper de terugbetaling ontvangt ten laatste 14 dagen nadat wij de retour hebben ontvangen.

Voor een retour: contacteer ons via [email protected]